برنامه شش ماهه اول سال 1388باشگاه کوهنوردی آزادگان مشهد - Mountaineer
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
این وبلاگ فقط به دلیل پیشرفت و ترویج کوهنوردی تشکیل شده و هیچ اهداف دیگری نخواهد داشت.
دوشنبه 2 شهریور 1388 ساعت 16:05

برنامه کوهپیمایی

برنامه کوهنوردی

برنامه سنگنوردی

تاریخ

 

سرپرست

مدت

عنوان برنامه

سرپرست

مدت

عنوان برنامه

سرپرست

مدت

عنوان برنامه

هوشیار

15

سفر نوروزی ترکیه

عزیزی

10

سفر نوروزی

……………

………

آزاد

ابتدای سال

فروردین

فرباب

1

خاج به سد طرق

 

 

 

م.حسینی

1

اخلمد

جمعه  14

سعیدی

1

آبشار دره فرعی آبقد

کوهستانی

1

غار للو چناران

نیک اندام

1

اندرخ

جمعه  21

هادی عراقی

1

دره خور کلات

محمدپور

۱.۵

فریزی به بار

صفرزاده

1

امداد ونجات

جمعه  28

جوادزاده

1

دره بالندر

علیرضا عراقی

1

قله سرآخور

مصطفوی

1

کمرچاه

جمعه  4

اردیبهشت

بروغنی

1

دره جنگ هزارمسجد

جزایری

1

سه قله (زش،شیر،چم)

کاظم زاده

۲

گشایش- پرستو

جمعه 11

حسین خوشدل

۱.۵

منطقه گلول

جوادزاده

1

قله و غار مغان از بالندر

فرزان

1

اخلمد

جمعه 18

فرجی

1

قطار اولنگ

مسیح‌آبادی

۳

پیرگردکوه گرگان

کمیته فنی

۲.۵

مراوه تپه

جمعه 25

لیلا ابراهیمی

1

دره بوژان

صفرزاده

۱.۵

شیرباد به بوژان

خامس

1

هفت حوض

جمعه 1

خرداد

ذاکرینی

1

کوه کیس مار

عزیزی

۳

شیرکوه یزد

کاظم زاده

۲

اخلمد-گشایش

پنجشنبه 7

جمعه  8

خامس

1

دره خوشرو

هوشیار

۳

دوچرخه جنگل ابر

بایایی

۲

رادکان، ریشخوار....

حاتمی

۴

ترکمن صحرا، دوچرخه

ناصر اکبری    

۲

ملکوه دیواره و قله

پنجشنبه و

جمعه 14و 15

امین‌الرعایا

1

دره کشوه

اسلامی

۴

منطقه دریوک

فهمیده

1

دولت آباد شیرباد

علی سلیمی

۱.۵

قله بینالود

صفرزاده

۱.۵

دیواره سفید

جمعه  22

م. حسین‌زاده

1

ایدلیک

حسن وفایی

۱.۵

چرم سیستان ایدلیک

ج.حسابی

1

قلعه ماد

جمعه  29

فرجی

1

درخت جوز

بابک سلیمی

۱.۵

قله تیغ بل

زحمتکش

1

امداد و نجات

جمعه  5

تیر

م.ابراهیمی

1

پلنگ دره شیروان

هوشیار

4

آبشار ساواش، فیروزکوه

حسینی

۱.۵

پرده عقابها

جمعه 12

محسنی

1

دره هفت غار

حسین صبوری

۱.۵

بابارمضان، خاکستر ....

زرین

1

ابزار گذاری

جمعه  19

حسابی

1

امرودک 

زحمت‌کش

 ۶

علم کوه

جمعه  26

علی کریمیان

1

آبشار بار نیشابور

مصطفوی

۱.۵

زو سیاه  هزار مسجد

…          ……………

… ……

…              ……          ……

جمعه 2

مرداد

محولاتی

1

حاتم خان شیروان

آدمی

1

خور به زشک

رضایی

2

گشایش-سروش

جمعه  9

عزیزی

۳

دوچرخه شاهرود گرگان

محیط

1

حمام قله کلات

علیان

۴

دماوند

س-سعیدی

1

دره جنگ

جمعه  16

دکتر تقوی

نیم روز

دره دهبار

عباس‌زاده

۱.۵

دره شمخال

هوشیار

۱.۵

دره شمخال

جمعه 23

حاتمی

۱.۵

آق کمر شیروان

دامون علیان

۱.۵

دره اجنه اخلمد

کمیته فنی

1

دره اجنه اخلمد

جمعه  30

ابراهیمی

نیم روز

فلسکه

 

 

 

نیک اندام

نیم روز

اندرخ

جمعه  6

شهریور

حسن زاده

نیم روز

چمن

 

 

 

زرین

نیم روز

آموزش

جمعه  13

باغبان

نیم روز

زشک

 

 

 

حسینی

نیم روز

ماموت

جمعه  20

آذرآز

نیم روز

دره کوچک کنگ

 

 

 

محولاتی

نیم روز

همایش

جمعه 27

عیـــــــــــــــد سعیــــــــــــــــد فطـــــــــــــــر

یکشنبه29