دسته‌بندی دیواره های ایران - Mountaineer
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
این وبلاگ فقط به دلیل پیشرفت و ترویج کوهنوردی تشکیل شده و هیچ اهداف دیگری نخواهد داشت.
سه‌شنبه 27 مرداد 1388 ساعت 17:19
ردیف نام دیواره ارتفاع شهر/ منطقه / روستا رشته کوه مختصات جغرافیایی
1 علم کوه 450m - 4850 مازندران / رودبارک / علم چال البرز غربی  
2 شاخک 350m - 4750 مازندران / رودبارک / علم چال البرز غربی  
3 تخت سلیمان 150m - 4659 مازندران / رودبارک / علم چال البرز غربی  
4 هفت خوان 350m - 4537 مازندران / سه هزار / میانرود البرز مرکزی  
5 دیواره غربی 400m - 4400 مازندران / سه هزار / میانرود البرز مرکزی  
6 منار 400m - 4350 مازندران / رودبارک / حصارچال البرز مرکزی  
7 درفک 850m - 2850 مازندران / لاهیجان / سیاهکل البرز مرکزی  
8 ارفه کوه 350m - 2750 مازندران / سواد کوه/ ارفه ده البرز شرقی  
9 شاهدژ 400m - 2802 مازندران / کیاسر/ بالاده البرز شرقی  
10 خط الراس نرو 300m - 3602 مازندران / سنگ ده البرز شرقی  
11 هفت تنان 350m - 4050 چهارمحال بختیاری / بازفت زاگرس  
12 کلونچین 150m - 4221 چهارمحال بختیاری / کوهرنگ زاگرس  
13 سردان 150m - 4000 چهارمحال بختیاری / بازفت زاگرس  
14 دوزرده 150m - 4100 چهارمحال بختیاری / بازفت زاگرس  
15 بند یخچال 150m - 3050 تهران / شمیران / پس قله البرز مرکزی  
16 پل خواب 150m کرج / پل خواب البرز مرکزی  
17 بند بزرگ 120m تهران / رودبارقصران / شمشک بالا البرز مرکزی  
18 خاتون بارگاه 150m - 3700 تهران / رودبارقصران / گرمابدر البرز مرکزی  
19 آزاد کوه 400m - 4350 مازندران / جاده بلده / کلاک بالا البرز غربی  
20 بیستون 1200m - 3350 کرمانشاه / بیستون زاگرس  
21 لجور 350m - 3300 اراک / لجور زاگرس  
22 یافته 850m - 2950 لرستان / یافته زاگرس  
23 عروس کوه 150m مازندران / لاریجان / دشت لار البرز مرکزی  
24 صفحه 150m اصفحان زاگرس  
25 تزرجان 300m - 4000 یزد / تفت / ده تزرجان کوه های مرکزی  
26 برفخانه 150m - 3850 یزد / تفت / ده تزرجان کوه های مرکزی  
27 غربی مورگل 100m - 4420 کهکلویه و بویراحمد زاگرس  
28 غربی قاش مستان 400m - 4500 کهکلویه و بویراحمد زاگرس  
29 هرم 150m - 4400 کهکلویه و بویراحمد زاگرس  
30 شاه شهیدان 250m - 4150 چهارمحال بختیاری / کوهرنگ زاگرس  
ادامه مطلب ...