اخباری از لیلا اسفندیاری در راه K2 – دشوارترین قله جهان - Mountaineer
این وبلاگ فقط به دلیل پیشرفت و ترویج کوهنوردی تشکیل شده و هیچ اهداف دیگری نخواهد داشت.
چهارشنبه 2 تیر 1389 ساعت 00:04

اخباری از لیلا اسفندیاری در راه K2 – دشوارترین قله جهان

 

بنا بر گزارشات ارسالی برروی سایت معتبر کوهنوردی explorersweb.com لیلا اسفندیاری  اکنون در پاکستان به سر می برد.

تاکنون این سایت با سه عنوان خبری از لیلا اسفندیاری در اخبار خود نام برده است.

اخباری از لیلا اسفندیاری در راه K2 – دشوارترین قله جهان

 

بنا بر گزارشات ارسالی برروی سایت معتبر کوهنوردی explorersweb.com لیلا اسفندیاری  اکنون در پاکستان به سر می برد.

تاکنون این سایت با سه عنوان خبری از لیلا اسفندیاری در اخبار خود نام برده است.

 

Pakistan wrap-up: Iranian lady for K2, French Arian back for more trash, Polish C2 set on Nanga

 

یک خبر اختصاصی و کامل و مصاحبه با لیلا با عنوان "چهره شجاعت: لیلا اسفندیاری ایرانی در راه K2"

The face of courage: Iranian Leila Esfandiari for K2

 http://www.hamtanab.com/UserFiles2/picarticle/big20100614xleyla2.jpg

در این خبر از کاظم فریدیان هم نام برده شده و صعود سال 2008 به نانگاپاربات هم به سرپرستی لیلا ذکر شده است. در این خبر لیلا صعود خود را بدون کمک و وجود حامی مالی اعلام کرده و به این موضوع اشاره داشته که برای این صعود مجبور به فروش خانه خود شده و همیشه مجبور بوده صرفا بلندترین قله ایران دماوند را صعود کند. او همچنین اعلام کرده که در صورت داشتن حامی مالی مایل به صعود تمامی 14 قلل 8 هزار متری می باشد.   

Pakistan wrap-up: more girls joining K2 troops

 

 

در اخبار exploresweb آمده که به دلیل برف بسیاری که روی K2  امسال وجود دارد تعداد کوهنوردان صعود کننده به این قله کاهش داشته است. براساس لیستهای رسمی امسال تعداد 68 کوهنورد در هفت اکسپدیشن جداگانه برروی K2 تلاش خواهند کرد.

  1. گروه بین المللی شرکت ATP  شامل 19 کوهنورد با ملیت های مختلف (لیلا در این تیم است).
  2. تیم آمریکایی Geroge Dijmarescu  برای صعود K2  و قله برودپیک شامل 9 عضو  
  3. اکسپدیشن سوییسی :2 عضو
  4. اکسپدیشن بین المللی لهستانی شامل 9 عضو
  5. اکسپدیشن آمریکایی ATP شامل 8 عضو
  6. اکسپدیشن کره ای شامل 9 عضو
  7. اکسپدیشن ایتالیایی EvCNR-K2  به سرپرستی Mauricio Gallo  به همراه 10 باربر پاکستانی که اختصاصا برای اینکار تعلیم دیده اند و تا کمپ 3 یا 4 صعود خواهند کرد

 

در این صعود لیلا به همراه پنج زن دیگر خواهد بود. کاترینا از انگلستان، کینگا از لهستان، میگان از کانادا و گرلیند از اتریش.

گرلیند کالتنبرورر اهل اتریش در حالی برای صعود K2  تلاش می کند که پس از صعود اورست در ماه آوریل و مه گذشته از مسیر شمالی به شماره 13 دست یافته و اکنون پس از اوسون کره ای و ادورین پاسبان اسپانیایی برای بدست آوردن عنوان سومین زنی که هر 14 هشت هزاری را صعود کرده تلاش خواهد کرد.

 

برای لیلا اسفندیاری، شیرزن ایرانی آرزوی موفقیت و افتخار آفرینی داریم.