برنامه ی شش ماهه ی دوم باشگاه آزادگان مشهد - Mountaineer
این وبلاگ فقط به دلیل پیشرفت و ترویج کوهنوردی تشکیل شده و هیچ اهداف دیگری نخواهد داشت.
چهارشنبه 8 مهر 1388 ساعت 17:17

http://www.aksup.com/images/93Image0002.jpg                                                                                                                             برای دیدن برنامه لطفا به این آدرس مراجعه فرمایید.