تغییر برنامه ی قله ی چمن به دلیل حفاری در ابرده - Mountaineer
این وبلاگ فقط به دلیل پیشرفت و ترویج کوهنوردی تشکیل شده و هیچ اهداف دیگری نخواهد داشت.
یکشنبه 15 شهریور 1388 ساعت 11:46

برنامه ی قله ی چمن  جمعه ی گذشته ی باشگاه آزادگان به سرپرستی خانم سارا سعیدی به دلیل حفاری در منطقه ی ابرده و مسدود بودن راه به منطقه ی جاغرق تغییر یافت.